Lubomír Pěček
Dvořákova 362, 790 01 Jeseník
mobil: +420 602 769 832; +420 607 113 101
http://www.ddd.pecek.jesenicko.com
e-mail: ddd.pecek@jesenicko.com

DERATIZACE - DEZINFEKCE - DEZINSEKCE

se zaměřením na Jeseník, Šumperk, Krnov a Bruntál

Naše firma je začleněna do těchto organizací:

   


Činnost firmy DDD Peček Jeseník:

  • Hubení hlodavců
  • Hubení obtížného hmyzu
  • Dezinfekce proti choroboplodným zárodkům
  • Ochrana dřeva a zdiva
  • Postřik proti plevelu


DERATIZACE (Jeseník, Šumperk, Krnov a Bruntál)


Deratizace je souhrn prací, které směřují ke snížení nebo úplné likvidaci populace hlodavců v dané lokalitě. V zásadě se jedná o hubení synantropních hlodavců, kteří jsou vázáni na člověka. V podmínkách našeho klimatického pásu do této skupiny můžeme zařadit potkana, krysu a myš domácí. Převážná část populace těchto druhů žije v lidských sídlištích po celý rok a samostatně nejsou schopni žít vůbec nebo jen vyjímečně.
DEZINSEKCE (Jeseník, Šumperk, Krnov a Bruntál)


Dezinsekce (česky "odhmyzení") je obor, který se zabývá metodami a prostředky hubení hmyzu a ostatních členovců. V komunální oblasti se zejména jedná o synantropní druhy, které žijí v blízkosti člověka. Z hygienického hlediska mohou přenášet některé choroby, či škodit na uskladněných produktech, šactvu a podobně.


         DEZINFEKCE (Jeseník, Šumperk, Krnov a Bruntál)


Dezinfekce je proces ničení původců nákaz na předmětech nebo v prostředí (dez = bez, infekce = nákaza). Dezinfekce směřuje k přerušení cesty přenosu nákazy ze zdroje nákazy na vnímavého jedince. Rozlišujeme ochrannou dezinfekci, která se provádí preventivně, aby nedošlo ke vzniku a šíření nákazy a ohniskovou dezinfekci. Ta se provádí v ohnisku nákazy, kde je zdroj nákazy (člověk nebo zvíře, vylučující choroboplodné zárodky). Průběžná ohnisková dezinfekce se provádí po celou dobu trvání ohniska nákazy. Závěrečná ohnisková dezinfekce se provádí poté, co se nemocný člověk uzdravil nebo byl převezen do nemocnice nebo zemřel. Podle potřeby se v ohnisku nákazy provádí současně dezinsekce nebo deratizace.
Naše firma používá výrobky firem:

HUBEX®
vysoce účinná a spolehlivá nástraha určená k hubení potkanů, krys a myší
RAMUS
deratizační tablety na potkany, krysy a myši domácí